Příspěvek na mzdu


Příspěvek na Společensky účelné pracovní místo - zubního technika

Žádost o příspěvek se podává na tzv. obtížně umístitelné uchazeče, např. zubní techniky: 

  • uchazeči s evidencí na ÚP déle než 12 měsíců nepřetržitě (již nemusí splňovat žádnou další podmínku)   nebo
  • uchazeči s evidencí delší než 3 měsíce a zároveň musí splnit jednu z dalších podmínek:
  1. být starší 50 let
  2. být po mateřské a rodičovské dovolené
  3. být osobou zdravotně postiženou
  4. být mladší 25 let

Výše příspěvku při plném úvazku může být 10 000 Kč až 15 000 Kč měsíčně po dobu max. 6 – 12 měsíců.


 

Záruky pro mladé - zubní techniky

Můžete získat příspěvek na mzdu zubního technika mladšího než 29 let za splnění těchto podmínek:

• je v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce
• má maximálně 2 roky praxe
• jeho nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské, ale je možné vyjímečně podpořit i vysokoškoláka

Výše příspěvku při plném úvazku může být 15 000 Kč až 18 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.

 


 

Šance pro rodiče

Můžete získat příspěvek na mzdu zubního technika který pečuje o dítě mladší 10 let:

Výše příspěvku při plném úvazku může být 15 000 Kč až 18 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.

 

 


 

50 plus

Můžete získat příspěvek na mzdu zubního technika staršího než 50 let za splnění těchto podmínek:

• je v evidenci ÚP minimálně 3 měsíce

Výše příspěvku při plném úvazku může být 15 000 Kč až 18 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.


Adresa 

Jiří Sedláček
Veveří 456/9
602 00 Brno
IČO: 49466186

Kontakt 

tel.: +420 777 553 226    Jiří Sedláček
tel.: +420 543 242 845    recepce
tel.: +420 543 216 209    recepce
e-mail: sedlacek@jslab.cz

JS Lab v síti


copyright 2016 JS Lab